Forever

Forever thine, forever mine, forever ours.

 

“Such is my love, to thee I so belong,
That for thy right myself will bear all wrong. ”

– William Shakespeare


2 Responses to “Forever”

 • yours Says:

  and miles from where you are, I lay down on the cold ground and I pray that something picks me up, and sets me down in your warm arms.

 • Sadhana Says:

  Kärleken har en central betydelse i Rumis diktning. Han beskriver Gud som den Älskade och förhållandet mellan människa och Gud utmålas som ett kärleksförhållande. I Rumis mening är kärleken Guds väsen. De sanna troende, oavsett vilken religion de har, tillhör kärlekens religion. I följande dikt belyser han att den älskande inte skiljer på olika religioner utan är helt koncentrerad på den Älskade:

  “Vad är ändamålet? Det har jag ingen aning om! O muslimer!

  Jag är varken kristen eller jude, varken zoroastrier eller muslim!

  Jag tillhör varken öst eller väst, varken jorden eller himlen!

  Jag kommer varken från naturens källor eller från himlens kretslopp!

  Jag är varken av jord eller vind, varken av vatten eller av eld!

  Jag härrör inte från Guds tron och ingår inte i skapelsens existens.

  Jag härstammar varken från Iraks land eller från Khorasans jord.

  Jag lever varken i dåtid eller i framtid, varken i himmel eller i helvete.

  Jag är inte från Adam och Eva och inte heller från den högsta boningen.

  Mitt tecken och spår är spårlöst. Min plats och mitt ställe är på intet ställe.

  Jag är varken kropp eller själ, ty jag är själva Själarnas själ.

  Jag steg ut ur mig själv i två halvor och såg de två världarna.

  Jag ser en, söker en, känner en och kallar på en.

  Jag är berusad av kärlekens bägare och båda världarna har försvunnit för mig.

  Nu har jag ingen syssla utom att vara libertin och rucklare.

  Om jag hädanefter skulle leva en dag utan min älskade

  skulle jag i den stunden önska att jag inte hade levat.”

Leave a Reply